Klimas
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligenty Rozwój

PPHU Klimas Paweł Klimas – lider konsorcjum z siedzibą w Kuźnicy Kiedrzyńskiej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji szerokiego asortymentu drutów oraz elementów złącznych ze stali z efektem TRIP”.

Cele projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji szerokiego asortymentu drutów oraz elementów złącznych ze stali typu TRIP. Technologia ta pozwoli na uzyskanie produktu finalnego w postaci typoszeregu wyrobów złącznych stosowanych w budownictwie, spełniających wymagania stawiane produktom w klasie własności 8.8 bez przeprowadzania dodatkowej obróbki cieplnej na drodze hartowania i odpuszczania oraz operacji wykańczających na drodze prostowania.

Planowane efekty:

Rezultatem projektu będzie wdrożenie w przedsiębiorstwie ciągarskim (jeden z konsorcjantów PPHU Klimas Paweł Klimas) innowacyjnej technologii dwuetapowej obróbki cieplnej drutów, zapewniającej otrzymanie wielofazowej struktury typu TRIP (Transformation Induced Plasticity) oraz uruchomienie produkcji nowej generacji drutów o znacząco wyższych własnościach wytrzymałościowych i odpowiednio wysokich własnościach plastycznych. Drugim obszarem rezultatów projektu będzie wdrożenie w zakładzie produkującym (zakład PPHU Klimas Paweł Klimas) elementy złączne, innowacyjnej technologii oraz uruchomienie produkcji elementów złącznych z wstępnie umocnionych drutów ze stali typu TRIP.

Wartość kosztów kwalifikowanych: 9 830 981,79 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 7 826 429,43 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Projekty aplikacyjne

Dotacje unijne - Badania i rozwój

Pragniemy poinformować, że w 2012r, firmie PPHU Klimas Paweł Klimas przyznano dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 300 000zł zgodnie z Umową nr 01150-69230-OR1200113/10 w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Dotacje unijne